Kontakt


Sídlo spoločnosti

TransData, s.r.o.

Jašíkova 2, 821 03 Bratislava

Slovenská republika


Prevádzková kancelária

TransData, s.r.o.

Industry Park - PCHZ

M. R. Štefánika 139, 010 01 Žilina

Slovenská republika


Telefón: +421 2 4829 1360

Fax: +421 2 4829 1360


Objednávky: objednavky@transdata.sk

Obchodné oddelenie: obchod@transdata.sk


Podpora zákazníkom

Dopravný sektor

e-mail: doprava@transdata.sk

mobil: +421 918 963 009Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom

Okresným súdom BA I oddiel: Sro, vložka č.: 16788/B

IČO: 35 741 236

DIČ: SK2020242763


Bankové spojenie

Tatra banka a.s.

číslo účtu: SK42 1100 0000 0026 2519 0579